Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства

Додаток 6 АЛФАВІТНА КНИГА обліку заповітів 

Додаток 7 АЛФАВІТНА КНИГА обліку спадкових справ

Додаток 8 АЛФАВІТНА КНИГА обліку договорів

Додаток 9 АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ РЕЄСТРАЦІЇ заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрація зняття таких заборон та арештів

Наказ №2567/5 від 15.08.2019 КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ

Додаток 11 КНИГА ОБЛІКУ заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме

Додаток 12 КНИГА ОБЛІКУ цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна

Додаток 13 КНИГА ОБЛІКУ договорів на управління спадщиною

Наказ 381/5 ЖУРНАЛ обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса

Додаток 15 ЖУРНАЛ реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб

Додаток 16 КНИГА обліку літератури

Додаток 17 КНИГА реєстрації наказів з кадрових питань

Додаток 18 КНИГА ОБЛІКУ видачі документів з архіву для ознайомлення

Додаток 19 ЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів

Додаток 20 ЖУРНАЛ реєстрації вихідних документів

Додаток 21 КНИГА реєстрація наказів з адміністративно-господарських питань

Додаток 22 РОЗНОСНА КНИГА для місцевої кореспонденції

Наказ №2567/5 від 15.08.2019 Реєстр для реєстрації нотаріальних дій

Додаток 24 Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів

Додаток 5 Журнал обліку відбитків печаток і штампів 

Додаток 7 Журнал реєстрації фактів заміщення нотаріуса

Наказ №1428/5 Книга обліку депозитних операцій

Наказ №1428/5 Книга обліку особових рахунків депонентів

Наказ № 481 Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Наказ №1428/5 Квитанційна книжка про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

 

Додаток 6 до Правил ведення нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА обліку заповітів

Додаток 7  до Правил ведення нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ СПАДКОВИХ СПРАВ 

Додаток 8  до Правил ведення нотаріального діловодства
АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ 
 


 

Додаток 9 до Правил ведення нотаріального діловодства

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ РЕЄСТРАЦІЇ
заборон відчуження  нерухомого та рухомого майна,  а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрація зняття таких заборон та арештів

 Наказ №2567/5 від 15.08.2019

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ  

 

Додаток 11 до Правил ведення нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме

 

Додаток 12 до Правил ведення нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ВЖИТТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА  

                                                                                                                                      

Додаток 13 КНИГА ОБЛІКУ договорів на управління спадщиною

КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ НА УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ  

Наказ 381/5 до Правил ведення нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса


 

Додаток 15 до Правил ведення нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб

Додаток 16 до Правил ведення нотаріального діловодства

КНИГА обліку літератуи

Додаток 17 до Правил ведення нотаріального діловодства

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ наказів з кадрових питань

 Додаток 18 до Правил ведення нотаріального діловодства

КНИГА ОБЛІКУ видачі документів з архіву для ознайомлення

Додаток 19 до Правил ведення нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів

 Додаток 20 до Правил ведення нотаріального діловодства

ЖУРНАЛ реєстрації вихідних документів

Додаток 21 до Правил ведення нотаріального діловодства

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ наказів з адміністративно - господарських питань

Додаток  22  до Правил ведення нотаріального діловодства

РОЗНОСНА КНИГА для місцевої кореспонденції

 Наказ №2567/5 від 15.08.2019

РЕЄСТР для реєстрації нотаріальних дій

 

Додаток 24 до Правил ведення нотаріального діловодства

РЕЄСТР для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів

 

Додаток 5 
до Правил організації діловодства 
та архіву арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, 
керуючого санацією, ліквідатора)

ЖУРНАЛ обліку печаток і штампів

Додаток 7 

                   до Положення про порядок
                   реєстрації приватної
                   нотаріальної діяльності
                   та заміщення приватного
                   нотаріуса

Журнал реєстрації фактів заміщення нотаріуса

 

Додаток 1 

                   до п. 6.2 Положення про
                   порядок постачання,
                   зберігання, обліку та
                   звітності витрачання
                   спеціальних бланків
                   документів інформаційної
                   системи Міністерства
                   юстиції України
КНИГА 
обліку оприбуткування спеціальних бланків документів 
інформаційної системи Міністерства юстиції України

 

Додаток 48

                   до правил ведення нотаріального діловодства
НАКАЗ №1428/5 від 27.09.2012

про внесення змін до правил ведення нотаріального діловодства

 

КНИГА обліку депозитних операцій

 

Додаток 49

                   до правил ведення нотаріального діловодства
НАКАЗ №1428/5 від 27.09.2012

про внесення змін до правил ведення нотаріального діловодства

Книга обліку особових рахунків депонентів

     

Наказ №481  
Міністерства доходів і зборів України 
від 16.09.2013

Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Додаток 47

                   до правил ведення нотаріального діловодства
НАКАЗ №1428/5 від 27.09.2012

про внесення змін до правил ведення нотаріального діловодства

Квитанційна книжка про прийняття в депозит  грошових сум і цінних паперів